1.    Şərtlər

Son yeniləmə: (14.10.2020)

Azərbaycan Turizm Bələdçiləri Assosiasiyasına üzvlük haqqında müraciət etməmişdən öncə xahiş edirik, Şərtlər və Qaydalar böməsini diqqətlə oxuyasınız. 

Sizin üzvlük üçün müraciətiniz bu şərtləri qəbul etməyiniz və yerinə yetirməniz ilə şərtləndirlir. Bu şərtlər bütün müraciət edənlərə aiddir.

Siz müraciət edərək bu şərtlərə tabe olduğunuzu qəbul edirsiniz. Əgər bu şərtlərin hər hansı bir hissəsi ilə razı deyilsinizsə, müraciət etməyə və ya üzvlük üçün müraciət göndərməyə bilərsiniz. 

Bu  Şərtlər (Razılaşma) Azəbaycan Turizm Bələdçiləri Assosiasiyası (Bundan sonra “Assosiasiya”) və Müraciətçi (Bundan sonra “Üzv”) arasında aşağıdakı şərtər və qaydalar üzərində təsir gücünə malikdir. 

 Assosiasiya və Üzv təklikdə “Tərəf” və ya kollektiv olaraq “Tərəflər” hesab edilə bilər.

Bununlada tərəflər gələcəkdə yerli turizm sənayesinin inkşafında birgə fəaliyyət göstərmək  və məqsədlərə birgə nail olmağı arzu edirlər.

Buna görədə yuxarıda qeyd edilənləri və qarşılıqlı əhdləri və faydaları nəzərə alaraq, tərəflər aşağıdakı kimi razılığa gəlirlər:

Dəyişikliklər
Assosiasiya istisna olaraq, bu şərtləri istənilən vaxt dəyişmə və yeniləmə hüququnu özündə saxlayır. Əgər maddi təftiş ehtiyacı yaranarsa, qəbul edilən yeni şərtlər barədə sizi ən azı 30 gün ərzində məlumatlandıracağıq. Maddi dəyişikliyin meydana gətirdiyi hər hansı bir məsələ yalnız Assosiasiya tərəfindən aydınlaşdırılacaq. 

Üzvlük ödəmələri
Üzv illik üzvlük haqqını təyin edilmiş üzvlük  ödəmə cədvəlinə uygun ödəməyə razıdır. Növbəti il üçün üzvlərin ödənişləri İdarə Heyəti tərəfindən hər maliyyə ilinin sonuna qədər təsdiq edilməlidir. Üzvlük ödəmə cədvəli müraciət edən tərəfindən şərtləri təsdiq edildikdən sonra başlayır və geri ödənilməsi tələb oluna bilməz.

Büdcə və xərclər
Assosiasiyanın büdcə və xərclər barədə hesabatı illik Ümumi İclasda aşağıdakılarla birgə təqdim ediləcək:

  • Üzvlük haqlarından və sponsorluqlardan gələn gəlir barədə hesabat
  • Ümumi xərclər barədə hesabat

Müqavilə
Bu Müqavilə Tərəflərin təsdiqindən sonra qüvvəyə minir və 1 (bir) il ərzində qüvvədə qalır. Əgər tərəflərdən heç biri Şərtlər və Qaydalar bölümünün xitam tarixindən əvvəl bir-birini yazılı şəkildə 60 (altmış) təqvim günündən gec olmayaraq, xəbərdar etməzsə, Müqavilə növbəti 1 (bir) il müddətinə uazadılacaq.

Üzvlüyün xitamı
Üzvlüyə Üzvün könüllü istefası ilə və ya Assosiasiya tərəfindən xitam verilə bilər. 


Assosiasiyanın İdarə Heyəti aşağıdakı hallarda Üzvün üzvlüyünə xitam verə bilər:

  • Əgər Üzvün fəaliyyətləri Assosiasiyanın adına və nüfuzuna xələl gətirirsə;
  • Əgər üzvlük haqqının ödənişini gecikdirilərsə;
  • Əgər Üzv Assosiasiyanın Nizamnaməsində nəzərdə tutduğu məqsədlərə zidd hərəkət edərsə.

Əgər İdarə Heyəti üzvlüyün xitamına qərar verərsə, üzvün bu qərardan Assosiasiyanın İdarə Heyətinə şikayət etmək hüququ var.

Əgər Ərizəçi bunu təsdiq qutusunu işarələməklə təsdiq edərsə və Assosiasiya Namizəd tərəfindən yazılı surətdə göndərilmiş ərizəni təsdiq edərsə, Şərtlər və Qaydalar məcburi olaraq qanuni qüvvəyə minəcək.