“Turizm haqqında” qanunun 3.4-cü maddəsinə əsasən dövlət “turizm infrastrukturu sahəsində xüsusi razılığın verilməsi, standartlaşdırma və turizm məhsulunun sertifikatlaşdırılmasının təşkili”ni həyata keçirir.

Həmin qanunun 5-ci maddəsinə əsasən turizm sahəsində xidmətlərin sertifikatlaşdırılması akkreditasiya edilmiş uyğunluğu qiymətləndirən qurumlar tərəfindən aparılır.

Sertifikatlaşma prosedurunu “Azərbaycan Turizm Bürosu” publik hüquqi şəxsin nəzdində fəaliyyət göstərən Turizm bələdçilərinin sertifikatlaşdırma orqanı (TBSO) tərəfindən həyata keçirir.