Məlumatların nəzarətçisi

Məlumatların nəzarətçisi olaraq, Azərbaycan Turizm Bələdçiləri Assosiasiyası (bundan sonra "ATBA") şəxsi məlumatlarınızın məxfiliyini və təhlükəsizliyini qorumağa cavabdehlik daşıyır. ATBA məlumatlarınızın müvafiq qanunlara uyğun işlənməsini təmin edir və şəxsi məlumatlarınızın məxfiliyini və bütövlüyünü təmin etmək və bu məlumatlara icazəsiz daxil olmanın qarşısını almaq üçün zəruri tədbirlər görür.

Bu veb-saytdakı məlumatların qorunması ilə bağlı hər hansı bir sual və ya sorğu üçün əlaqə vasitələri:
Azərbaycan Turizm Bələdçiləri Assosiasiyası
Bakı şəhəri, Nizami küçəsi 96E, Landmark I, AZ1010
[email protected]
Tel.: +994 12 505 87 04 daxili 2400

Terminlər və açılışı

"Şəxsi məlumatlar" dedikdə, fiziki şəxsə ("məlumat subyekti") aid hər hansı bir məlumat nəzərdə tutulur. Bura şəxsin adı, ünvan(lar)ı, telefon nömrə(lər)i, e-poçt ünvan(lar)I, həmin şəxsə aid hər hansı digər məlumat və ya məlumatlar toplusu aiddir. Bu məlumatlar bir yerdə şəxsin təyin oluna bilməsinə imkan verir.

"Qenerasiya" dedikdə, şəxsi məlumat və ya şəxsi məlumatlar toplusu üzrə bu və ya digər avtomatlaşdırılmış üsullarla istənilən əməliyyat və ya əməliyyatlar toplusu nəzərdə tutulur. Bu üsullara məlumatların toplanması, qeydiyyatı, təşkili, qurulması, saxlanması, uyğunlaşdırılması və ya dəyişdirilməsi, bərpası, istifadəsi, ötürülməsi, yayılması və ya başqa şəkildə əlçatan edilməsi, qruplaşdırılması və birləşdirilməsi, məhdudlaşdırılması, silinməsi və ya məhv edilməsi, həmçinin konsultasiya daxildir.

Məlumatların işlənməsinin hüquqi əsası və məqsədləri

Bu veb-saytda ATBA-ya həvalə olunan şəxsi məlumatların emalı aşağıdakı qanuni əsaslarla aparılır:

 • məlumat subyekti şəxsi məlumatlarının bir və ya daha çox xüsusi məqsədlər üçün işlənməsinə razılıq verib;
 • prosedur nəzarətçinin tabe olduğu qanuni öhdəliyə uyğun olaraq zəruridir;
 • emal nəzarətçinin təqib etdiyi qanuni maraqların məqsədləri üçün lazımdır.

 Şəxsi məlumatlarınız sizin razılığınıza əsasən aşağıda göstərilən məqsədlər üçün istifadə ediləcəkdir:

 • veb-saytın düzgün işləməsini təmin etmək;
 • veb-saytın təcrübi hissəsini təkmilləşdirmək;
 • veb-saytda inkişaf etmiş və fərdiləşdirilmiş funksiyaları təmin etmək;
 • hədəf reklamları göstərmək, təkrarlanan reklamları məhdudlaşdırmaq;
 • veb-sayt trafikinə dair statistik məlumatlar yaratmaq.

Sizin razılığınız

Şəxsi məlumatlarınızın işlənməsi üçün qanuni əsas sizin razılığınızı verdiyiniz təqdirdə, yuxarıda göstərilən əlaqə məlumatları vasitəsilə ATBA ilə əlaqə quraraq istənilən vaxt razılığınızı geri ala bilərsiniz. Razılığınızın geri alınması, geri çəkilmə tarixindən əvvəl edilən məlumatların işlənməsinin qanunsuz olduğu anlamına gəlmir.

Şəxsi məlumatların saxlanması

Şəxsi məlumatlarınızın qorunma müddəti:

 • bu Məxfilik Siyasətində göstərilən məqsədlər üçün lazım olana qədər və qanuni öhdəliklərimizi yerinə yetirməyə imkan verənə kimi;
 • şəxsi məlumatların işlənməsi üçün razılıq geri götürülənə kimi.

Şəxsi məlumatlara çıxış

Bu veb-saytın idarə olunması, məlumatların işlənməsi, analitik və statistik hesabatların hazırlanması, İT sistemlərinin saxlanılması, marketinqin avtomatlaşdırılması vasitələri, veb reklam həllərinin verilməsi üçün ATBA və onun işçilərindən başqa, ATBA ilə əməkdaşlıq edən təşkilatların şəxsi heyəti şəxsi məlumatlarınızı əldə edə biləcəklər.

ATBA şəxsi məlumatlarınızın məxfiliyini qorumaq və məlumatların qorunması qanunvericiliyinə uyğun olaraq emal etmək üçün qeyd olunan qurumlarla müqavilələr bağlayıb. Bu qurumlar şəxsi məlumatlardan öz maraqları naminə istifadə etməyəcəklər.

Emalın təhlükəsizliyi

ATBA effektiv qorunma sistemi qurmuşdur və bu system emal sistemləri və xidmətlərinin məxfiliyi, bütövlüyü, mövcudluğu və dayanıqlığını təmin etmək və şəxsi məlumatları təsadüfi və ya qeyri-qanuni məhv edilmədən, itirilmədən, dəyişdirilmədən, icazəsiz açıqlanmadan və ya ötürülən, saxlanan və ya başqa şəkildə işlənən fərdi məlumatlara girişdən qorumaq üçün müvafiq texniki və təşkilati tədbirlər həyata keçirir.

Sizin hüquqlarınız

          Məlumat subyekti kimi ATBA-ya bu veb-sayt vasitəsilə ötürülmüş məlumatlara görə sizin aşağıdakı hüquqlarınız var:

 • Giriş hüququ: bu veb-saytda toplanmış şəxsi məlumatlarınız, emalın məqsədləri, şəxsi məlumatların kateqoriyaları, şəxsi məlumatların açıqlandığı və ya açıqlanacağı tərəf və ya tərəf kateqoriyaları, mümkün olarsa, şəxsi məlumatların saxlanılacağı nəzərdə tutulan dövr və ya mümkün olmadıqda həmin dövrü müəyyənləşdirmək üçün istifadə olunan meyarlar, avtomatlaşdırılmış qərar qəbulunun mövcudluğu və məlumat subyekti üçün belə işlənmənin nəzərdə tutulan nəticələri daxil olmaqla məlumatları ATBA-dan əldə edə bilərsiniz.
 • Düzəltmə hüququ: Sizlə əlaqəli səhv məlumatların düzəldilməsini təxirə salmadan əldə edə bilərsiniz.
 • Silinmə hüququ: ATBA sizin haqqınızda olan şəxsi məlumatlarınızı silinməsini sıradakı hallarda gecikdirmədən edə bilər: a) toplanma məqsədləri ilə əlaqəli artıq əhəmiyyət daşımaqdıqda yaxud fərqli emal edildikdə; b) emalın əsaslandığı razılığınızı geri götürsəniz və emal üçün başqa qanuni əsas olmadıqda; c) emal sizin razılığınıza əsaslansa da, bu cür işlənməyə etiraz etdikdə və emal üçün başqa qanuni əsas olmadıqda; ç) şəxsi məlumatlar qanunsuz olaraq işləndikdə; d) şəxsi məlumatlar qanuni öhdəliyə uyğun olması üçün silinməli olduqda; e) şəxsi məlumatlar birbaşa uşağa informasiya cəmiyyətinin xidmətləri ilə əlaqədar toplanmışdır.
 • Emalın məhdudlaşdırılması hüququ: ATBA-nın emal məhdudiyyətini aşağıdakı hallarda tələb edə bilərsiniz: a) şəxsi məlumatların düzgünlüyü ilə bağlı ATBA-yə şəxsi məlumatların düzgünlüyünü yoxlamaq imkanı verən müddət ərzində etdikdə; b) emal qanunsuz olduqda və şəxsi məlumatların silinməsi deyil, əvəzində istifadəsinin məhdudlaşdırılmasını tələb etdikdə; c) ATBA artıq işləmə məqsədləri üçün fərdi məlumatlara ehtiyac duymasa da, qanuni tələblərin yaradılması, icrası və ya müdafiəsi üçün tərəfinizdən tələb olunduqda; ç) siz emala etiraz edərkən, ATBA hüquqi bazasının daha üstün olmasını yoxladıqda.
 • Məlumatların daşınması hüququ: ATBA-yə verdiyiniz fərdi məlumatları strukturlaşdırılmış, çox istifadə olunan və maşın oxunan bir formatda ala bilərsiniz və bu məlumatları ATBA tərəfindən mane olmadan başqa bir nəzarətçiyə ötürmək hüququnuz var: emal razılıq əsasında və ya razılığın yerinə yetirilməsi üçün zəruridirsə və emal avtomatlaşdırılmış vasitələrdən istifadə edilərsə.
 • Etiraz etmək hüququ: Müəyyən vəziyyətinizlə əlaqəli əsaslarla, istənilən vaxt sizin razılığınıza əsaslanan və ya razılaşmanın icrası üçün zəruri olan fərdi məlumatlarınızın işlənməsinə etiraz edə bilərsiniz. Emal zamanı avtomatlaşdırılmış vasitələr istifadə edilərsə, etiraz edə bilərsiniz. Şəxsi məlumatlarınız birbaşa marketinq məqsədləri üçün işlənildiyi təqdirdə, bu cür birbaşa marketinq ilə əlaqəli olduğu dərəcədə profilləşməni ehtiva edən belə marketinq üçün şəxsi məlumatlarınızın emalına qarşı istənilən vaxt etiraz etmək hüququnuz var. Şəxsi məlumatlarınız elmi, tarixi tədqiqat və ya statistik məqsədlər üçün emal edildiyi halda, müəyyən bir vəziyyətinizlə əlaqədar olaraq şəxsi məlumatlarınızın işlənməsinə etiraz etmək hüququnuz var. İstisna hal kimi ictimai maraq doğuran səbəblərə görə yerinə yetirilməsi zəruri olan işlər qəbul olunur.

Yuxarıda göstərilən hüquqlardan hər hansı birini istifadə etmək istəsəniz və ya məlumatınızın ATBA tərəfindən istifadə qaydası ilə razı deyilsinizsə, [email protected] ünvanına müraciət edə bilərsiniz.

Məxfilik siyasətinə dəyişikliklər

Bu Məxfilik siyasətindəki hər bir dəyişiklik http://atga.az veb-saytında dərc ediləcəkdir.